Джи Мания ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089, „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 На 20 август 2021г. между Джи Мания ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2659-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 Общата стойност на проекта възлиза на 50 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. В резултат на изпълнението на проекта се очаква продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

  www.eufunds.bg

Проект  № BG16RFOP002-2.089-2659-C01, „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Джи Мания ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
GEORGO'S ЗА ТЕБ И ЛЮБИМИЯ ТИ СПОРТ ПОВЕЧЕ ОТ 25 ГОДИНИ

Всички облекла с марка GEORGO'S са произведени от Джи Мания ООД - семейна компания, чиято дейност стартира още през 1996 година с мисията да предложи качествени и модерни колекции за спорт и свободното време. 

За повече от 25 години GEORGO'S се утвърди като една от най-атрактивните български марки, предлагаща разнообразни дамски колекции за фитнес, джогинг и аеробика, както и бански костюми за плуване за мъже, жени и деца. От 2000 година екипът на GEORGO'S разработва специални летни колекции за свободното време, плажна мода, бански костюми.

През 2012 година стартира проектът Aqva Zone с откриването на първия специализиран магазин за любителите на водните спортове в София. В него се предлага изключително разнообразие от бански и аксесоари за плуване на марките GEORGO'S, Aqua Sphere и Speedo.

 *     Нашите предимства: млад и амбициозен екип от дизайнери и моделиери, който създава две основни колекции годишно, гарантиращи разнообразие и гъвкавост на динамичния български пазар.  

 *     Нашите клиенти: любители на спорта, спортни магазини и фитнес центрове в цялата страна.